Головна > Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, придбання, продаж та доставку товарів
 
 

Цей договір між ТОВ "ДВА ТЕХ", офіційним дистриб'ютором ТМ "Skyworth", в подальшому «Продавець» і користувачем послугами інтернет-сайту https://skyworth.com.ua, в подальшому - «Покупець», є договором доручення на замовлення, придбання та доставку Товару і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки Товару ТМ "Skyworth". Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу Товарів (далі - Договір) на наступних умовах.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення - рішення Покупця придбати Товар і його доставку, оформлене на інтернет-сайті https://skyworth.com.ua.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) Продавця будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу Товару. Зазначений договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу Товару на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження Замовлення.

2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.4. Укладаючи Договір, тобто приймаючи умови справжнього Пропозиції (Пропоновані можливості) шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

 • Покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
 • Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

 

 1. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на інтернет-сайті https://skyworth.com.ua.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на інтернет-сайті https://skyworth.com.ua або повідомляє її Покупцеві при оформленні Замовлення Менеджером.

3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на інтернет-сайті в розділі «Доставка і оплата».

 

 1. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, представлений на інтернет-сайті https://skyworth.com.ua і наявний.

4.2. При оформленні покупки на інтернет-сайті https://skyworth.com.ua Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

 • Прізвище та ім'я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
 • Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка здійснюється до адреси Покупця);
 • Адреса електронної пошти;
 • Контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на інтернет-сайті https://skyworth.com.ua.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці Товару на інтернет-сайті https://skyworth.com.ua.

4.5.  Кожна позиція може бути представлена ​​в Замовленні в кількості не більше трьох одиниць однієї моделі.

4.6. При відсутності Товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний проінформувати про це Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.7. При відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного Товару, анулювати Замовлення.

4.8. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в форму на інтернет-сайті. Після оформлення Замовлення через Менеджера дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.9. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.10. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення Замовлення на сервісі інтернет-сайту та здійснення оплати.


 1. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи, порядок і терміни доставки Товару вказані на сайті в розділі «Доставка і оплата». Покупець погоджує порядок і умови доставки замовленого Товару з менеджером інтернет-сайту після оформлення покупки.

5.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару шляхом підписання товарного чека та / або замовлення та/ або доручення на придбання і доставку Товару.

5.3. Доставка Товару здійснюється власними силами співробітників інтернет-сайту відповідно до умов доставки або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.4. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, комплектацію).

5.5. Покупець або Представник Покупця під час отримання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та / або замовленні на доставку Товару, що не має претензій до кількості Товару, зовнішнього вигляду і комплектації Товару.

 1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Покупець має право відмовитися від Товару в будь-який час до його передачі, а після передачі Товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Повернення Товару належної якості можливий у випадку, якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, а також документ, що підтверджує факт покупки і умови Замовлення зазначеного Товару.

6.3. При відмові Покупця від Товару належної якості Продавець повертає кошти в розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат Продавця на доставку Товару, який повертається.

6.4. Повернення коштів за Товар здійснюється протягом 7 робочих днів після отримання магазином поверненого Товару.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товару, попередньо замовленого на сайті https://skyworth.com.ua і придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець не несе відповідальності за:

 • змінений виробником зовнішній вигляд, комплектацію, технічне і програмне забезпечення Товару;
 • за незначну невідповідність кольорової гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різний колір передачі моніторів персональних пристроїв;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;
 • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки Замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем через доступ до мережі Інтернет.

 

7.4. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.5. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин таких як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

Інші умови

8.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://skyworth.com.ua

8.2. Оплата Покупцем оформленого на інтернет-сайті Замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

8.3. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

8.4. Використання ресурсу інтернет-сайту https://skyworth.com.ua для попереднього перегляду товару, а також для оформлення Замовлення для Покупця є безкоштовним.

 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ 

ТОВ «ДВА ТЕХ»

02002, Україна, м. Київ, вул. Євгена Маланюка, 114Б

ЄДРПОУ 40402000

ІПН 404020026539

Лінія підтримки 0 800 505 519